Tư Vấn Chuyển Đổi Báo Cáo Theo IFRS

Một trong những trở ngại lớn nhất trong việc áp dụng IFRS tại Việt Nam nằm ở trình độ của đội ngũ nhân viên kế toán cũng như chi phí cho việc triển khai.

Việt Nam hiện đang trong quá trình hội nhập với quốc tế. Ngày 16/03/2020, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam. Cho tới khi đề án này được chính thức triển khai, các doanh nghiệp áp dụng IFRS vẫn phải lập đồng thời hai hệ thống báo cáo tài chính: một theo chuẩn mực Việt Nam (VAS) và một theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

Việc triển khai chuẩn mực kế toán quốc tế tại doanh nghiệp yêu cầu một đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ cao, cũng như có sự hiểu biết sâu rộng về những khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế. Các chi phí cho việc chuyển đổi báo cáo tài chính cũng là một bài toán không hề dễ chịu đối với không ít các doanh nghiệp.

Hiểu được những khó khăn này, chúng tôi mang lại cho doanh nghiệp những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề trên.

Các gói dịch vụ tư vấn và hỗ trợ triển khai IFRS của chúng tôi bao gồm:

  • Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS;
  • Dịch vụ tư vấn sự khác biệt về chính sách kế toán khi áp dụng IFRS tại doanh nghiệp và phân tích tác động;
  • Dịch vụ tư vấn triển khai hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế tại doanh nghiệp;
  • Các dịch vụ tư vấn IFRS khác.

Với những kinh nghiệm và hiểu biết của mình trong quá trình tư vấn và triển khai việc áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp, chúng tôi tự tin sẽ mang lại chất lượng công việc hiệu quả với mức chi phí hợp lý dành cho doanh nghiệp.

Để nhận được tư vấn về dịch vụ, quý vị vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp: